Lew Kamieniew i Grigori Zinowiew

         
 
 
18 (31) października sprzeciwiający się powstaniu Lew Kamieniew –
w imieniu również Grigorija Zinowiewa, który ciągle czegoś nie rozumiał, a
kiedy nie rozumiał, protestował – wydał oświadczenie na łamach gazety
„Nowaja Żizń” wydawanej przez żonę Gorkiego Marię Fiedorowną
Andriejewą.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.