Goście Gorkiego

Aleksander Rafałowski Dzierzyński i Gorki na Capri, 1951 i...  
 
Aleksander Bogdanov, Maksym Gorki i Włodzimierz Lenin
 
 
 
Dzierżyński nie był jedynym gościem pisarza. W późniejszym czasie gościł u
niego również Włodzimierz Lenin i Anatol Wasiljewicz Łunaczarski, odbywały
się tam, przez krótki czas, szkolenia agitacyjne robotników.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.