Rozmowy z eserowcami

Maria Spirydonowa              Borys Kamkow
      
 
26 października (8 listopada) Włodzimierz Ijlicz przystąpił do rozmów
z lewicowymi eserowcami, reprezentowanymi przez Marię Spirydonową,
Władimira Karelina i Borysa Kamkowa, na temat wspólnego objęcia
władzy. Wychodził z założenia, że porozumienie z najbliższymi ideowo
partiami, mimo znaczących różnic, jakie je dzieliły, jest lepszym
rozwiązaniem niż nowy kryzys polityczny.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.