Stanisław Budzyński

 
Stanisław Budzyński, który został mianowany Ludowym Komisarzem
Opieki Społecznej, był tak przerażony tym faktem, że biegał za Leninem
ze łzami w oczach, prosząc go o cofnięcie tej nominacji. W końcu ten
zwrócił się do niego spokojnym głosem, patrząc prosto w oczy ze swym
chytrym uśmieszkiem: „Nikt z nas, towarzyszu Budzyński, nie uczył się
rządzić państwem robotników i chłopów. Ale jak trzeba, to się musi”. 
 
NAZAD NAPRZÓD


  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.