Walka z pijaństwem

 
 
29 listopada Komitet Wojskowo-Rewolucyjny wydał rozkaz niezwłocznego aresztowania
wszystkich pijanych oraz osób, co do których istnieją podstawy do przypuszczeń, że
uczestniczyły w rozgrabianiu składu win Pałacu Zimowego oraz innych składów. Przy
komendanturach dzielnicowych Gwardii Czerwonej utworzono sądy rewolucyjne, a w
jednostkach wojskowych jawne sądy koleżeńskie. W dalszej części rozkazu widniało
polecenie, aby „wszystkich pijaków oraz osoby, które brały udział w grabieży, przekazać
natychmiast sądom rewolucyjnym i koleżeńskim, które mają niezwłocznie ferować wyroki.
Sądy rewolucyjne i koleżeńskie mają wydawać wyroki nieprzekraczające sześciu miesięcy
robót publicznych”.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.