Ucieczka Kiereńskiego

 
Konflikt pomiędzy Krasnowem a Kiereńskim zaostrzył się, kiedy były premier
nalegał na atak, a Krasnow, prawidłowo oceniając siły, zabiegał o rozejm. Kiereński
do końca nie zdawał sobie sprawy, jak nikłą siłę reprezentuje, jak bardzo jest
pogardzany wśród oficerów i żołnierzy. Sam Krasnow zaproponował mu, by udał się
z białą chorągwią do Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego i z podniesioną twarzą
rozpoczął pertraktacje. Ten jednak wolał, mimo przydzielonej mu ochrony, uciec w
przebraniu zakonnicy do Ługi, a stamtąd za granicę. Swoją ucieczką przypieczętował
potwierdzenie własnego upadku.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.