Aleksandra Kołłontaj

   
 
 
Wprowadzono cywilne małżeństwa, a szybki rozwód był możliwy na wniosek jednej ze
stron i dokonywany jednym podpisem. Więcej nawet, oddalono się od instytucji małżeństwa,
uważając pary w związkach jako równoważne małżeństwu. Jako pierwsza w świecie
socjalistyczna Rosja wprowadziła zasiłki macierzyńskie. Zalegalizowano aborcję, która była
bezpłatna i możliwa na każde żądanie kobiety. Wprowadzono na szeroką skalę akcję
uświadamiającą, koncentrując się na aspektach higieny i zapobiegania rozprzestrzenianiu
się chorób wenerycznych.
 
Pionierką tych rozwiązań, których gorącym zwolennikiem był Dzierżyński, była Aleksandra
Kołłontaj – kobieta wyzwolona, której śmiałe życie przyprawia do dziś o rumieńce wstydu
bogobojnych konserwatystów. W 1918 roku otworzyła organizację Żenotdieł mającą na celu
walkę z zacofaniem poprzez akcje uświadamiające i walkę o prawa kobiet. W swoich pracach i
wystąpieniach głosiła wyzwolenie kobiet poprzez uprawianie niezobowiązującego seksu. Pisała:
"Typową cechą kobiety przeszłości było wyrzeczenie się potęgi ciała (...) [nowa] Kobieta nie
zaprzecza swojej „żeńskiej naturze”, nie odwraca się od życia i nie odrzuca ziemskich
przyjemności, którymi rzeczywistość z uśmiechem obdarza każdego, kto ich pożąda".
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.