Portret Rykowa

 
Główni przedstawiciele bolszewizmu byli zwykłymi ludźmi wypchniętymi przez los na
karty historii, którzy swoją pracą, a nie szlachetnym urodzeniem dokonywali rzeczy
wielkich. Aleksander Laczysław, celnie obrazując takie postaci rewolucjonistów jak Rykow,
Smirnow, Łomow, przywracał im „ludzkie” cechy, opisywał ich oczami ówczesnych
obserwatorów takich, jakimi byli naprawdę.
 
Portretował na przykład Aleksjeja Iwanowicza Rykowa, uczestnika rewolucji 1905 roku,
wielokrotnie aresztowanego i zsyłanego na Syberię, późniejszego między innymi Ludowego
Komisarza Spraw Wewnętrznych i przewodniczącego Najwyższej Rady Gospodarki
Narodowej, dla którego męczarnią były publiczne wystąpienia z uwagi na to, że się
potwornie jąkał.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.