Helena Bobińska

 
Dochodziło do tak absurdalnych przypadków, że mohylewski zarząd rolniczy
wystosował pismo z prośbą o wypłatę trzymiesięcznych poborów do byłego
ministra finansów, zupełnie ignorując nową władzę. Helena Bobińska opisywała
strajk wychowawców domu dziecka, którzy pozostawili dzieci same bez jedzenia,
czystych ubrań i pościeli w zimnych pomieszczeniach ośrodka. W środku było zimno,
bo palacze strajkowali z tego samego powodu, co wychowawcy.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.