Hrabina Zofia Wlamirowna Panina

       
 
Mniejsze i większe afery finansowe wstrząsały rodzącym się państwem. Bohaterką
głośnej afery była hrabina Panina, która stanęła przed Najwyższym Trybunałem
Rewolucyjnym za ukrycie 150 tysięcy rubli wyniesionych z Ministerstwa Oświaty
Ludowej. Werdykt po niespokojnym, pełnym napięcia posiedzeniu sądu, podczas
którego sala wypełniona była po brzegi adwokatami i publicznością, nie był zbyt
surowy.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.