Kliment Woroszyłow

 
Odpowiedzialnym za utworzenie milicji Feliks Dzierżyński mianował Klimenta
Woroszyłowa, noszącego w czasach konspiracji przedrewolucyjnej fałszywe
nazwisko  Antymekow (czyli „przeciwnik meków”, jak pogardliwie określano
mienszewików).
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.