Atak Denikina na Moskwę

    
 
Jesienią 1918 roku armia generała Denikina powoli zbliżała się do Moskwy. Zagrożenie
było realne i mogło przekreślić wszystkie plany bolszewików. Zasilana olbrzymimi
dostawami broni armia Denikina mogła budzić trwogę. Z Ententy płynął szerokim
strumieniem arsenał w ilości 300-630 tysięcy karabinów, 100 czołgów, ponad 200
samolotów, ponad 1300 samochodów, milionów sztuk amunicji, a w raz z nimi 2 tysiące
brytyjskich instruktorów.
 
NAZAD     NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.