Trocki o Zinowiewie

 
 
Na wiosnę 1919 roku podczas ponownego ataku białej gwardii na Moskwę z opresji
obrony i ewakuacji miasta wybawił Zinowiewa Trocki. Jak pisał we wspomnieniach:
„W Piotrogrodzie zastałem wielkie zamieszanie. Wszystko było w rozsypce. Wojska się
cofały, rozpraszając się na grupki. Kadra dowódcza oglądała się na komunistów,
komuniści- na Zinowiewa. Powodem zamieszania był Zinowiew. Swierdłow powiedział
mi: Zinowjew- to uosobienie paniki”. A muszę powiedzieć, że Świerdłow znał się na ludziach".
 
NAZAD      NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.