Terror Kołczaka

 
 
Kołczak legalizował w swych rozkazach dopuszczanie się do okrucieństw nie tylko w
stosunku do powstańców, ale ludności. 23 marca 1919 roku w punkcie 7 rozkazu napisał:
„Dla rozpoznania, łączności, posługiwać się miejscową ludnością, biorąc zakładników.
W przypadku nieuczciwych i nieaktualnych wiadomości lub zdrady- zabijać zakładników,
a należące do nich domy spalić… Wszystkich zdolnych do walki mężczyzn zabierać do
jakiegoś większego budynku, trzymać pod strażą i ochroną na czas noclegu, a w przypadku
sprzeniewierzenia się, zdrady- bezlitosna rozprawa”.

NAZAD     NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.