Słowa Feliksa Dzierżyńskiego

 
O ile czerwony terror miał na celu utrzymanie tych zdobyczy i progres cywilizacyjny,
tak biały był regresem cywilizacyjnym do czasów feudalizmu. Dzierżyński w ten sposób
wypowiadał się w tej kwestii: Czerwony terror „był wyrazem niezłomnej woli biedniejszej
części chłopstwa i robotników, by zniszczyć wszelkie próby bunty przeciwko nim”.


NAZAD       NAPRZÓD

  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.