Odezwa WCzK do narodu

 
Ogólnorosyjska Komisja Nadzwyczajna ostrzega niniejszym po raz ostatni tych
wszystkich, którzy przez własną nieostrożność lub łatwowierność zostali wciągnięci do
organizacji białogwardyjskich. Ogólnorosyjska Komisja Nadzwyczajna wzywa te osoby,
by zgłosiły się w ciągu tygodnia, i gwarantuje, iż nie spotka ich najmniejsza kara, jeśli
stawią się same i wyrażą skruchę. Po upływie tego terminu nawet najluźniejsze stosunki i
kontakty z uczestnikami białogwardyjskich organizacji pociągnie za sobą nieuchronnie
najwyższy wymiar kary- rozstrzelanie oskarżonych, konfiskatę ich majątku oraz osadzenie w
obozie dorosłych członków rodzin”.

NAZAD    NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.