Obawy Aldony i Róży

 
Również Róża Luksemburg przed swoją tragiczną śmiercią w pewnej rozmowie z
Karolem Radkiem, Janem Tyszką i Karlem Liebknechtem wyrażała swoje obawy,
gdy temat zszedł na WCzK. Była oburzona na wprowadzony czerwony terror mówiąc,
że „nas terrorem nie zduszano. Jak można pokładać nadzieje w terrorze? (…) Jak Józef
może być tak okrutny? Tyszka śmieje się i mówi jej: Jak będzie trzeba to i ty będziesz
mogła”.

NAZAD    NAPRZÓD

  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.