Rozbicie wrogich organizacji

Od lewej: Uralov, Dzierżyński, Balobujew, Vasiliev Jużnij, Sabinow, Ksenofontow, Moroz
 
W listopadzie 1919 roku doszło do wykrycia i rozpracowania bardzo niebezpiecznej dla interesów
młodego państwa radzieckiego organizacji o nazwie „Ośrodek Taktyczny”.  Wśród jej członków
znalazło się wielu monarchistów, mieńszewików i prawicowych eserowców- można powiedzieć, że
była to „elita” myśli i czynu kontrrewolucyjnego ludzi wykształconych, pochodzących z tzw. wyższych
sfer, dla których bolszewizm był największym wrogiem ich dostatniego życia.
 
NAZAD   NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.