Pierwsza Konferencja WCzK

 
Na I konferencji pracowników WCzK, której przewodniczył, poruszano
wiele spraw organizacyjnych. Omawiano sprawy związane z rozbojami,
łapownictwem, kontrrewolucjonistami, służbami ochrony granic, jak również
dyskutowano o kułackich powstaniach wzniecanych w wielu miejscach kraju.
 
NAZAD       NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.