Sprawa polska

 
Józef Piłsudski w tej kwestii wykazywał znacznie więcej taktu zauważając, że
zarówno Białorusini, Litwini i Ukraińcy dążą do samostanowienia swoich narodów,
dlatego pragnął stworzyć układ federacyjny z tymi państwami uzależniając je od
Polski. Państwa federacyjne miały być buforem przed Rosją, której chorobliwie
nienawidził.
 
NAZAD     NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.