Józef Beck

 
Julian Marchlewski, pełniący funkcję przedstawiciela dyplomatycznego Rosji
Radzieckiej, nie bacząc na tragiczny finał przyjazdu delegacji Czerwonego
Krzyża nawiązał kontakt z z ówczesnym wiceministrem spraw wewnętrznych
Józefem Beckiem. 
 
NAZAD        NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.