Leopold Skulski

 
Premier Polski Leopold Skulski  twierdził, że : „Rząd posiada jak najpewniejsze
informacje, że bolszewicy nie mają żadnej siły ani broni, są zupełnie zdemoralizowani i
rozbicie i niezdolni do żadnej poważniejszej akcji. Wszędzie tylko uciekają i będą
uciekać. Wojska nasze zaś idą nieustannie naprzód. Jestem przekonany, że za kilka
tygodni możemy podyktować bolszewikom pokój, jaki się nam będzie podobało.
Wtenczas będziemy myśleć, czy zdobyte na nich obszary ziemi mamy wcielić do
Polski, czy tworzyć z nich odrębne państwa".

NAZAD      NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.