LLoyd George i Stanisław Patek

 
 
Przeciwna wojna była również Wielka Brytania, z której premierem Lloyd
Georgem rozmawiał Stanisław Patek w Londynie relacjonując, że rząd
„niedwuznacznie umywał ręce wobec konfliktu polsko-rosyjskiego, przestrzegał
przed zbyt dalekim wysuwaniem się wojsk polskich poza obszar etniczny i
zapowiadał nową, przeciwną aspiracjom Piłsudskiego, uchwałę Rady Najwyższej".
 
NAZAD     NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.