Semon Petrula

 
Sama defilada (Wojska Piłsudskiego w Kijowie) nie spotkała się z ciepłym
przyjęciem Ukraińców, gdyż nie uczestniczył w niej Semon Petlura, a jedynie
polscy oficjele, co automatycznie nanosiło skojarzenia, że tak naprawdę
wejście wojska polskiego do Kijowa to zawoalowana forma okupacji.
 
NAZAD     NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.