Marszałek Wojciech Trąmpczyński

 
Na uroczystym posiedzeniu Sejmu 18 maja 1920 roku marszałek Trąmpczyński
zwracał się podniośle i zarazem naiwnie do Wodza Naczelnego: „Od czasów
Kircholmu i Chocimia naród polski takich triumfów oręża swego nie przeżywał.
Historia nie widziała jeszcze kraju, któryby w tak trudnych warunkach jak nasze
stworzył swoją państwowość. W takiej oto chwili zwycięski pochód na Kijów dał
narodowi poczucie własnej siły, wiarę w własną przyszłość, wzmógł jego dzielność
duchową, a przede wszystkim stworzył podstawę do pomyślnego i stałego pokoju,
którego wszyscy tak bardzo pragniemy..."
 
NAZAD     NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.