Dzierżyński wśród pracowników frontu południowego

 
Dwa dni wcześniej, 26 kwietnia 1920 roku, w dniu kiedy Polska rozpoczęła
działania zbrojne na wschodzie, zapadła decyzja o wyjeździe Dzierżyńskiego
na Ukrainę, na front Południowo-Zachodni, gdzie miał kierować walką z
kontrrewolucją, głównie bandami Machny, Petlury, Tiutiunika i Grigoriewa.
 
NAZAD     NAPRZÓD

  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.