Wytężona praca

 
Aby pozytywnie wpłynąć na wizerunek bolszewików, zabronił dokonywania przeszukiwań
w domach, gdzie nie istniało zasadne podejrzenie znalezienia broni. Pisał w rozkazie:
„Rewizje można przeprowadzić jedynie w tym wypadku, gdy istnieje pewność, że broń
zostanie znaleziona. Nie należy dopuszczać, by miały miejsce nieprzemyślane i
niezorganizowane działania”.


NAZAD    NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.