Praca w Charkowie

Na dole od lewej Wladimirow, Kamieniew, Dzierżyński
U górze stoją od lewej: Eideman, Malinowski, Berzin
 
Feliks Dzierżyński bardzo energicznie i bezkompromisowo pracował na Ukrainie.
Skutecznie wyłapywał spekulantów, gromił bandytyzm, organizował administrację
proletariacką.
 
NAZAD    NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.