By nadążyć za zmianami

 
 
Od lewej Uralov, Volobcev, Vasiliev-Juzin, Dzierżyński, Ksenofontov, Moroz, Saviov
 
Zreformowano instytucję wyodrębniając organy śledcze i przeznaczone do
bezpośredniej walki. Sądy przekazano trzyosobowym trybunałom, których
zadaniem było nie tyle co wymierzanie sprawiedliwości, ale stwarzanie grozy.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.