Rozmowa z Nikolajem Rawiczem

  
 
Nikołaj Rawicz przyszedł zdenerwowany podzielić się z Dzierżyńskim. Dzierżyński
przejrzał dokumenty w całkowitym spokoju, wysłuchał relacji i rzekł do Rawicza:
„-Jesteście za bardzo zdenerwowani, by dokonać obiektywnej analizy tego materiału.
Sprawdźcie wszystko jak najdokładniej, przemyślcie wszechstronnie, uwzględnijcie,
jakie to może mieć następstwa, jeżeli materiał zostanie wykorzystany w oficjalnym
zestawieniu. A wieczorem przyjdźcie do mnie i zreferujcie sprawę…
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.