Vladimir Boncz Brujewicz

 
 
Podobne zarzuty odbiły się również na karierze generała Władimira
Boncz-Brujewicza, którego Dzierżyński poznał w 1918 roku podczas obrony
Piotrogrodu. Ten doskonały taktyk i dowódca był jednym z pierwszych
generałów carskich, którzy przeszli na stronę bolszewików. Z racji swego
pochodzenia, śmiałych, czasami kontrowersyjnych, acz skutecznych posunięć,
wzbudzał nieprzychylne uczucia u wielu sztabowców, którzy zaczęli go
podejrzewać o przynależność do kontrrewolucjonistów. 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.