Ignacy Dzierżyński

Dworek w Wylągach zaraz po wojnie
 
 
Ignacy Dzierżyński, profesor Kosmolgrafii w Gimnazjum Fililogicznym im. Zofii Sierpińskiej w 1918 roku
 
Rok później, w 1911 roku, Ignacy wydał kolejną książkę, znów własnym nakładem
pt.: „W krainie starego lodowca” oraz drugie wydania „Podręcznika do oznaczania
pospolitych roślin”. W 1913 roku zakończył pracę nad kolejnym podręcznikiem pt.:
„Kosmografja”. Rok 1914 to czas wielkiej rodzinnej tragedii, umarła bowiem jego
córka Wanda w wieku ośmiu lat.
...
W 1952 umarła żona Stanisława, a Ignacy podążył za nią w zaświaty w 1953 roku.
Został pochowany w grobie rodzinnym Siła-Nowickich na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym. 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.