Kazimierz Dzierżyński

   
 
Na wakacje przyjechał do Dzierżynowa lecz nie wrócił już do Warszawy na uczelnię. Został z
niej wyrzucony, ponieważ wieść o jego wyczynie w Dorpacie dotarła do Warszawy. Wkrótce
został też aresztowany, najprawdopodobniej, za składanie fałszywych zeznań i wprowadzenie
w błąd instytucji. Siedział w więzieniu kilka miesięcy. Po wyjściu na wolność wyjechał do Niemiec.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.