Kazimierz Dzierżyński

 
W 1939 roku tereny Dzierżynowa zajęte zostały przez wojska radzieckie. Do domu
zawitali funkcjonariusze NKWD, Kazimierz poczęstował ich herbatą. Jeden z nich
powiedział, że polska herbata jest nie dobra. „-Jeszcze zobaczymy, jaka u was
będzie”- odparł Kazimierz.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.