Kazimierz Dzierżyński

 
 
W sierpniu 1943, jak podają naoczni świadkowie, Luccia i Kazimierz Dzierżyński zostali
rozstrzelani trzymając się za ręce. Był  25 lipiec 1943 roku. Zaraz po rozstrzelaniu
spalono dwór Dzierżyńskich, a bogata kolekcja starej broni i wielki księgozbiór został
przez Niemców rozszabrowany.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.