Sabina Feinstein Marczak

 
Przed drugą wojną światową pracowała w kancelarii prawnej, skąd przeszła
do pracy w warszawskim magistracie. W czasie okupacji mieszkała w Warszawie.
Przybrała nazwisko Marczak ukrywając swoje pochodzenie. Po pracy
transportowała jedzenie, dokumenty i nie raz złoto do getta ryzykując życiem.
Swoje wspomnienia z okresu okupacji oraz Powstania Warszawskiego opisała,
przez długi czas spoczywały wśród rodzinnych skarbów.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.