Jan Feliksowicz Dzierżyński

  
 
Do Rosji wrócił wraz z matką 1 lutego 1919 roku. Bardzo szybko nauczył się języka rosyjskiego w
przedszkolu, do którego zaczął uczęszczać po przyjeździe. Ukończył Wojskową Akademię
Techniczną. W młodości był zakochany w córce Michaiła Frunze, Tatianie Michaiłownej, która w
latach 1960-1970 była cenionym specjalistą, profesorem nauk chemicznych.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.