Jan Feliksowicz Dzierżyński

 
 
Zmarł w 2 października 1960 roku na zawał serca podczas przesuwania szafy w swoim
mieszkaniu w „domu na nabrzeżu” mając tyle samo lat co jego ojciec w chwili śmierci.
 
NAZAD NAPRZÓD
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.