Feliks Janowicz Dzierżyński

Feliks Janowicz z babcią, Zofią Dzierżyńską                          Feliks Janowicz z wnukiem
 
 
Feliks Janowicz Dzierżyński z stojący po jego lewej Władimir Dzierżyński, prawnuk Stanisława Dzierżyńskiego
podczas zwiedzania domu- muzeum Feliksa Dzierżyńskiego w Dzierżynowie
 
W 1959 ukończył studia na wydziale biologicznym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu
im. Michaiła Łomonosova katedrze zoologii kręgowców. Po ukończeniu asystentury zajął się
tematem „Przekształcenia aparatu szczękowego i szyi ptaków brodzących w aspekcie filo i
ontogenezy”.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.