Feliks Janowicz Dzierżyński

 
 
Jak sam przyznawał w wywiadzie dla „Moskiewskiego Konsomolca w 1997 roku: „Nie wiem, może
byłoby lepiej, gdybym nie nosił takiego nazwiska[1]”. Bardzo boleśnie przeżywał ataki na swego
dziadka, często zupełnie bezpodstawne.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.