Feliks Janowicz Dzierżyński

   
 
Ma dwoje dzieci- Kiryła będący Ichtiologiem oraz Olgę zajmująca się muzyką, a także dwoje
wnuków- Wiaczesława (ur. 1996r.)- syna Olgi i Stanisława (ur. 1985r.)- syna Kiryła[1]. 11 maja 2015 roku
zmarł przeżywszy 77 lat.

NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.