Fiodor Janowicz Dzierżyński

FiodorUrodził się w 1947 roku, w 1972 roku ukończył studia w Moskiewskim Instytucie
Fizyki i Inżynierii na wydziale matematyki stosowanej. Posiada bardzo wysokie specjalizacje
informatyczne. W czasie ZSRR pracował w Instytucie Naukowo Badawczym pracując nad
systemami podnoszenia kwalifikacji specjalistów przemysłu lekkiego, a po przemianach
Pieriestrojki zajął się bezpieczeństwem informacji w bankach komercyjnych.
 
Fiodor Janowicz Dzierżyński, Zofia Dzierżyńska i Feliks Janowicz Dzierżyński
 
 
 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.