Wladimir Michaiłowicz Dzierżyński

Pierwszy po lewej
 
Prawnuk Stanisława Dzierżyńskiego urodzony w 1959 roku. W latach 1984-1991 był
majorem lotnictwa, nawigator pierwszego stopnia na Białorusi w bychowskim
garnizonie. Po powrocie do Moskwy rozpoczął pracę w FSB. Jest członkiem
stowarzyszenia narodowo patriotyczno „Ojczyzna”, a także Komunistycznej Partii
Federacji Rosyjskiej.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.