André Dzierżyński, wnuk Ignacego i Stanisławy

 
W 1952 umarła żona Stanisława, a Ignacy podążył za nią w zaświaty w 1953 roku.
Został pochowany w grobie rodzinnym Siła-Nowickich na cmentarzu w Kazimierzu
Dolnym. Ich syn Olgierd zmarł w 1995 roku[1], natomiast ich wnuk- André Dzierżyński
(Andrzej) ukończył historię sztuki na uniwersytecie warszawskim i jest obecnie
malarzem pejzaży mieszkającym w Toskanii- miejscem urodzenia jego matki i w Anglii.


NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.