Zofia Dzierżyńska

 
cztery zdjęcia do przerobienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zofia Dzierżyńska prawie do samej śmierci była aktywna zawodowo. Wiele pracowała
nad tekstami partyjnymi, tłumaczeniami, brała udział w licznych spotkaniach z
delegacjami krajowymi i zagranicznymi, często opowiadała o życiu jej męża przytaczając
najciekawsze epizody.
 
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.