Zofia Dzierżyńska

 
 
Jej aktywność ograniczały wciąż pogarszające się problemy z oczami. W końcu całkowicie straciła
wzrok. Zmarła 27 lutego 1968 roku w Moskwie. Przeżyła swojego męża i syna.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.