Gieorgij Skałon

 
Generał Gieorgij Skałon odpowiedzialny za gubernię warszawską, chcąc rozliczyć się z sabotażystami
transportu, nakazał aresztowanie wszystkich znanych policji agitatorów, kolporterów prasy nielegalnej,
działaczy i każdego, na kogo padł choćby cień podejrzenia współdziałania z ruchem rewolucyjnym.
Rozpoczęły się masowe aresztowania. Nienawiść i pogardę, jaką żywił do Polaków generał Skałon,
prezentował w swojej słynnej wypowiedzi: "Polacy to bandyci gotowi na wszystko. Nie mają ani sumienia,
ani uczucia, mogą działać tylko pod presją bata. (…) Polaków należy unicestwić". Oczywiście za
wyjątkiem burżuazji i ziemiaństwa, czyli „lepszego sortu” – takich jak on sam.


NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.