Nowe znajomości

Włodzimierz Iljicz Lenin                         Nadjeżda Krupska
  
 
Tymczasem Feliks Dzierżyński w połowie kwietnia 1906 roku porzucił Warszawę, udając się w długą
podróż do Szwecji. Tam, w Sztokholmie, na IV Zjeździe SDPRR trwającym od 23 kwietnia do 8 maja
1906 roku, po raz pierwszy spotkał się z Włodzimierzem Iljiczem Leninem, jego żoną Nadieżdą
Krupską oraz m.in. z Michaiłem Kalininem i Józefem Stalinem. Aby zachować konspirację, wszyscy
uczestnicy występowali pod przybranymi nazwiskami: Kalinin używał nazwiska Nikanorow, Krupska –
Sablina, Michaił Frunze – Arseniew, Anatol Łunaczarski – Woinow, a Dzierżyński – co było do przewidzenia –
Domański. Kliment Jefromowicz Woroszyłow wspominał: Podczas pierwszego spotkania z Feliksem
wywołał on niezapomniane wrażenie. Czuło się, że jest to człowiek o niezłomnej woli, niecierpiący
żadnych kompromisów, walczący o sprawę robotniczą na przekór wszystkiemu, wypróbowany w
politycznych bojach. Przy tym wszystkim Domański z jego dobrotliwym uśmiechem, tupetem był
zadziwiająco prostym człowiekiem, od razu budzącym szacunek i sympatię.
 
Józef Stalin                     Michaił Kalinin
   


NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.