Zjazd w Zakopanym

 
Nierozwiązane kwestie poruszane podczas zjazdu w Sztokholmie postanowiono
omawiać na V Zjeździe SDKPiL w Zakopanem w dniach 18-26 czerwca 1906
roku, którego organizacją zajął się Bronisław Koszutski. Pierwotnie zjazd miał
odbyć się w sierpniu 1905 roku, ale z powodów organizacyjnych nie doszedł do
skutku. Koszutskiemu pomagał Zygfryd Goldfinger, a także jedna z sióstr Juliana
Marchlewskiego, która zarezerwowała willę „Murań” przy ul. Kasprusie 12 a pod
pozorem wycieczki turystycznej sześćdziesięciu pięciu osób. Miejsce było bardzo
dogodne, ponieważ Zakopane leżało tuż za granicą Galicji.
 
NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.