W Orłowskim więzieniu

  
 
Dzierżyński ruszył w dalszą podróż. W połowie września dotarł do miejscowości Oriel. W orłowskim
więzieniu rozpoczął pisanie swojego drugiego pamiętnika. Jego pierwszy zapis pochodził z 15
października 1909 roku. Po spotkaniu ze swoim dawnym znajomym z partii, Aleksandem Gierdawą,
był zdruzgotany jego stanem. Opisywał Aleksandra: "Niewyobrażalnie schudł, poczerniał, kaszle,
ręką trzyma się za pierś, z wybitymi zębami. On – taki cichy i spokojny, występujący zawsze ze
zdrowymi płucami rok temu. Z Arsenału w Warszawie wyszedł całkiem zdrowy. Dzisiaj tylko cień z
olbrzymią chęcią do życia, doczeka się słońca i ze strachem bliskiego końca. 11 miesięcy spędził w Orle".


NAZAD NAPRZÓD
 
  Copyright ©2017 Zoltan Fordos All Rights Reserved.